Skip to content

Praktikant på den danske ambassade i Seoul

Den danske ambassade i Seoul søger tre praktikanter for perioden 1. august 2018 til 31. januar 2019. Frist for ansøgninger er den 1. marts 2018.

På arbejde for Danmark

På arbejde for Danmark

I de seneste 60 år har Sydkorea gennemgået en imponerende udvikling fra krigsramt og fattig nation til et veludviklet demokrati og en af verdens største og mest dynamiske økonomier. Landet er blevet kendt for teknologi, innovation og kultureksport og arbejder i dag med at kombinere kreativ økonomi og grøn omstilling. Det gør Korea til en stadig vigtigere spiller i Asien og en stadig vigtigere partner for Danmark – politisk som kommercielt. Samtidig har relationerne mellem Nord- og Sydkorea, og stabiliteten på den koreanske halvø, fortsat stor betydning for regional og global sikkerhed – og følges tæt af ambassaden.

På den danske ambassade i Seoul arbejder vi målrettet for at føre dansk udenrigspolitik ud i livet. Vi fremmer økonomisk diplomati, bilateral handel og investeringer samt dansk-koreansk samarbejde inden for blandt andet forskning, innovation, og myndighedssamarbejde. Derudover assisterer vi danske borgere og virksomheder i Korea og har ofte politiske højniveaubesøg fra Danmark. Ambassaden består af en handelsafdeling, en afdeling for politik, kultur og kommunikation samt et innovationscenter. Du kan læse mere om de tre afdelingers arbejdsområder via nedenstående links:

Om stillingerne

 

 • Som praktikant vil du blive fast knyttet til en af ambassadens tre enheder – med mulighed for bistå i andre afdelinger efter behov. Udgangspunktet vil være, at du varetager de opgaver, der matcher din baggrund, dine interesser og kompetencer bedst.
 • Du får en hverdag i et internationalt og tværfagligt miljø, hvor du deltager i den løbende opgavevaretagelse, herunder besvarelse af henvendelser til ambassaden, logistisk planlægning og afholdelse af en række begivenheder som fx besøg af danske virksomheder, officielle besøg, konferencer, seminarer m.m.
 • Du vil få indblik i livet som moderne diplomat på en aktiv dansk ambassade og mulighed for at udvikle eget netværk gennem kontakt til en række aktører, herunder myndigheder, virksomheder, forskningsinstitutioner, universiteter og NGOer.
 • Du vil få skærpet dine skriftlige og analytiske evner gennem forskellige skriveopgaver, herunder produktion af nyheder til hjemmeside og medieplatforme, bidrag til politiske indberetninger eller innovationsanalyser.
 • Udover professionel erfaring kan et ophold i Seoul give en kulturel oplevelse på det personlige plan. Du lærer en anderledes kultur at kende, ikke mindst gennem det tætte samarbejde med dine koreanske kolleger og tilværelsen i en af verdens pulserende megabyer.

Kvalifikationer

 

 • Du har en bred interesse i ambassadens arbejdsområder og er i gang med en relevant kandidatuddannelse. Gerne kendskab til- og konkret arbejdserfaring fra international politik, innovation, teknologi eller handelssamarbejde.
 • Du er initiativrig og i stand til at arbejde selvstændigt, effektivt og detaljeorienteret med både analytiske og mere praktiske opgaver.
 • Du er fleksibel og omstillingsparat, og indstillet på at bidrage til alle aspekter af ambassadens opgaveløsning, herunder som back-up for andre praktikanter om nødvendigt.
 • Du bidrager med en positiv indstilling og god energi i et travlt arbejdsmiljø.
 • Du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale.
 • Du har godt kendskab til IT, herunder standardprogrammerne i Microsoft Office og gerne F2.

Vilkår

For alle stillingerne gælder det, at vi i videst muligt omfang vil give dig mulighed for at præge dit arbejde i den retning, du finder mest relevant i forhold til dit studie, og vi vil i fælleskab tilrettelægge dit ophold, så det kan meritoverføres, hvis din studieordning tillader det. Du bedes i din ansøgning anføre i prioriteret rækkefølge, hvilken af de tre afdelinger, du helst vil knyttes til.

Praktikperioden er fra den 1. august 2018 til 31. januar 2019.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder refusion mod dokumentation af relevante udgifter på op til DKK 4.000 pr. måned. Der er under opholdet mulighed for at medtage SU efter gældende regler. Det er muligt at overtage de nuværende praktikanters bolig centralt i Seoul, alternativt vil de være behjælpelige med kontakter og rådgivning i forhold til boligsøgning. For at komme i betragtning til praktikstillingerne er det krav, at du enten er dansk statsborger eller at du har tilknytning til Danmark. For mere information, benyt følgende link: http://um.dk/da/om-os/Stillinger/praktikpladser-paa-repraesentationerne/

Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. marts 2018. Samtaler forventes indkaldt i uge 11 og afholdt i uge 12. Kortfattet og fokuseret ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser mærkes ”Praktikant” og sendes som en samlet PDF-fil til selamb@um.dk cc: andpla@um.dk
Har du spørgsmål vedrørende praktikken, er du velkommen til at kontakte de nuværende praktikanter:

Innovationspraktikanter
Sophie Bogø Rahbek Mortensen, sopmor@um.dk, telefon: (+82) 2 795 4187 (ext. 412).
Maria Damgaard Frederiksen
, mafred@um.dk, telefon: (+82) 2 795 4187 (ext. 315).

Politisk og kommunikationspraktikant
Maja Lundgaard-Jensen,
majlun@um.dk, telefon: (+82) 2 795 4187 (ext. 313).

Handelspraktikant
Anders Plambæk,
andpla@um.dk, telefon: (+82) 2 795 4187 (ext. 319).

Souschef / Handelschef
Jesper Vibe-Hansen, jesvib@um.dk, telefon: (+82) 2 795 4187 (ext. 319).

Du kan finde yderligere information om ambassaden og generelt om Sydkorea her.