Skip to content

Referendum on 3 December 2015 (in Danish only)

02.11.2015  02:36

Brevstemmeafgivning i udlandet
Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark d. 3. december, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat i udlandet. Det er dog en betingelse, at du er optaget på valglisten.

Der er ikke nogen sidste frist for, hvornår du skal have brevstemt i udlandet, for at din stemme kan blive talt med, men din brevstemme skal være afgivet i så god tid før valgdagen, at den kan nå at blive sendt hjem og være modtaget i din tidligere bopælskommune inden d. 3. december kl. 9. Vi anbefaler at du afgiver din brevstemme i Sydkorea senest d. 23. november. Herefter kan vi ikke garantere at den kan nå frem til din kommune til tiden.

Husk at medbringe dit danske pas som identifikation. Passet skal også forevises for at få adgang til valgstedet.

Hvem kan brevstemme?
For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 og senest 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget.
Hvis du er flyttet til udlandet og i forbindelse hermed har frameldt dig folkeregisteret, kan du kun optages på valglisten og deltage i valg i Danmark, hvis du tilhører en af de persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende. Se nærmere oplysninger om valgret og optagelse på valglisten her: Udlandsdanskeres valgret

Hvor og hvornår kan jeg brevstemme?
•  Ambassaden i Seoul
Adresse
Embassy of Denmark
Namsong Building 5th floor
272 Sowol-ro, Yongsan-gu,
Seoul 140-775, Republic of Korea

Åbningstider:
Mandag til fredag 09:30 - 17:00.

Telefon, fax og email:
T: +82 2 795 4187
F: +82 2 796 0986
E: selamb@um.dk

• Konsulatet i Busan
The Danish Honorary Consul to Busan is the Korean lawyer Mr. Young-Hwa Suhr. Please contact the Honorary Consul's office in English or Korean.

Pusan Pacific Law Office
11th floor, Byuksan E-Centum Class One Bldg.,
#1210 Jaesong-dong, Haeundae-gu,
Busan 612-050, Republic of Korea

T: (051) 244 9697
F: (051) 244 4484 (international faxes +82 51 244 9697)
W: www.pusanlaw.com
E: mail@pusanlaw.com

 ""