Skip to content

Ambassador’s message on the current security situation in Korea

28.04.2017  06:12

Kære danske rejsende til eller bosiddende i Sydkorea,

I den seneste tid har vi modtaget et stigende antal henvendelser vedrørende sikkerhedssituationen i Korea. Jeg kan forsikre jer om, at vi fra ambassadens side tager disse spørgsmål og bekymringer meget alvorligt. Vi har flere gange tidligere på den koreanske halvø oplevet perioder med spændinger mellem Nord- og Sydkorea. På det seneste har vi ikke mindst oplevet en skarpere og mere kontant retorik mellem de involverede parter.

Ambassaden er i tæt og løbende kontakt med såvel relevante koreanske myndigheder som vores internationale partnere. Vi følger situationen og udviklingerne på den koreanske halvø meget nøje. På baggrund heraf, og til trods for den føromtalte retorik, anser vi den sikkerhedsmæssige situation som uændret i forhold til tidligere, hvilket derfor ikke giver anledning til at justere i vejledningen vedrørende rejser til eller ophold i Sydkorea.     

I tilfælde af eskalering eller forværring af den sikkerhedsmæssige situation, vil vi løbende dele information via vores hjemmeside, Facebook samt gennem ’Danskerlisten’. Jeg vil derfor opfordre til at lade jer registrere jer på ’Danskerlisten’ eller, hvis I allerede har gjort det, sørge for at jeres kontaktinformation er opdateret. Registreringen kan foretages enten via ambassadens hjemmeside:   http://sydkorea.um.dk/en/travel-%20and-residence/danes-list/ eller via Udenrigsministeriets app ’UM Rejseklar’, der er tilgængelig på både iOS- og Android-enheder. ’UM Rejseklar’ rejse-applikationen rummer ligeledes en række andre praktiske informationer vedr. rejser og ophold samt benyttes til at orientere danske statsborgere i Korea.

Afslutningsvist og som et generelt råd skal jeg opfordre alle til at udvise agtpågivenhed, at holde sig orienteret via lokale medier samt endeligt at følge lokale myndigheders anbefalinger.

Thomas Lehmann,
Ambassadør