Skip to content

Politisk praktikant

Den danske ambassade i Korea søger en politisk praktikant for perioden 1. august 2021 til 31. januar 2022. Frist for ansøgninger er den 1. marts 2021.

Som praktikant i afdelingen for Politik og Public Diplomacy kommer du til at arbejde med en aktuel og alsidig politisk situation, der både rummer komplekse sikkerhedspolitiske spørgsmål samt høje ambitioner på den grønne dagsorden. Du vil få mange varierende opgaver, der er knyttet til dette, og som understøtter ambassadens souschef samt lokale kolleger indenfor kultur og presse.

 

Din opgaver som praktikant vil variere, men inden for følgende hovedtemaer:

  • Bidrag til udarbejdelsen af politiske indberetninger/rapporter om aktuelle politiske emner
  • Udarbejdelse af op-eds og taler på vegne af bl.a. ambassadøren, hvorfor det er vigtigt, at du er god til at formulere dig på skrift.  
  • Deltagelse og rapportering fra konferencer og møder
  • Planlægning og forberedelse af politiske besøg fra Danmark
  • Bidrage til ambassadens Public Diplomacy-indsats, blandt andet med pro-aktiv kommunikation om Danmark på ambassadens kommunikationsplatforme. 

Læs mere om afdelingen arbejdsområder her: http://sydkorea.um.dk/en/about-korea/bilateral-relations/

 

Ansøgningen 

I din ansøgning bør du fokusere på følgende:

  • Hvordan kan du bidrage til ambassadens/afdelingens arbejde?
  • Hvorfor er du den rigtige kandidat til stillingen?
  • Hvad motiverer dig for at søge stillingen?

Ansøgningen bedes derudover være kortfattet og fokuseret på maks. en side.

Ansøgningen bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser mærkes ”Praktikant” og sendes som én samlet PDF-fil til selamb@um.dk cc: chrlad@um.dk. Ansøgningen udfærdiges på dansk.

I mailens emnefelt bør det fremgå, hvilken afdeling ansøgningen er rettet mod. Såfremt du har interesse i mere end én afdeling, skal dette tydeligt fremgå i form af en prioriteret rækkefølge.