Skip to content

Kommunal- og regionalvalg d. 19. november 2013

30.08.2013  09:35

Tirsdag d. 19. november 2013 afholdes der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i Danmark.
I den forbindelse er det muligt for stemmeberettigede danskere i Sydkorea at brevstemme til begge valg på h.h.v. den danske ambassade i Seoul eller på det danske generalkonsulat i Busan (adresser fremgår nedenfor).
For mere information om betingelser for stemmeberettigelse; henvises til Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside her:

For at brevstemme skal du blot medbringe dit pas. 
Ambassaden og Generalkonsulatet åbner for brevstemmeafgivelse fra og med tirsdag d. 20/8 2013.
Det anbefales at stemmen afgives senest tirsdag d.5/11 under hensyntagen til at afgivne stemmer skal kunne nå rettidigt frem til Danmark (stemmer kan dog afgives senere, men herefter vil det være usikkert hvorvidt disse når rettidigt frem).
Du skal være opmærksom på, at ambassaden ikke besidder information om kandidatliste og kandidater, der opstiller i de enkelte kommuner og regioner. Du bør derfor selv undersøge, hvilke kandidatlister og kandidater der er opstillet i din kommune/region. Denne information kan findes på din respektive kommunes hjemmeside.

Ambassaden ønsker alle et godt valg.


Ambassaden i Seoul:                                        
Namsong Building, 5th floor,
260-199 Itaewon-dong,
Yongsan-gu, Seoul 140-200
Åbningstider: 10:00 til 17:00

Generalkonsulatet i Busan:
Pusan Pacific Law Office, 11th floor,
Byuksan E-Centum Class One Bldg., #1210 Jaesong-dong,
Haeundae-gu, Busan 612-050
Åbningstider: 09:00 til 18:00