Skip to content

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Sydkorea.

Senest opdateret 04.12.2020 09.30
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

 

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Sydkorea.

Læs rejsevejledningen for Sydkorea og rejserådene i en tid med COVID-19.

Information om konkrete restriktioner i Sydkorea opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Sydkorea, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Sydkorea.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser. Læs mere i afsnittene Rejserestriktioner og Lokale restriktioner nedenfor.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Sydkorea har på nuværende tidspunkt ikke indrejseforbud for udenlandske statsborgere. Det betyder, at danske statsborgere kan indrejse, hvis de opfylder visum-kravene. Se afsnit om visumregler nedenfor.

Alle indrejsende skal gennem en særlig screening ved ankomst til Sydkorea. Screeningen består blandt andet i temperaturmåling og udfyldning af spørgeskema med helbredsoplysninger. Herudover er det obligatorisk, at rejsende til Sydkorea downloader særlige apps ved ankomst. Rejsende skal være opmærksomme på, at sydkoreansk lovgivning tillader, at myndighederne indsamler personfølsomme oplysninger gennem disse apps.

Ved ankomst til Sydkorea, skal alle rejsende tage en corona-test. Såfremt den rejsende ikke har fast ophold i Sydkorea, gennemføres testen i lufthavnen, før den obligatoriske 14-dages karantæne påbegyndes. Såfremt den rejsende er bosiddende i Sydkorea (langtidsvisum), kan testen foretages på en lokal sundhedsklinik inden for de første tre dage efter ankomst. De sydkoreanske sundhedsmyndigheder har oplyst, at rejsende, som testes positive, indlægges på et hospital eller et sundhedscenter alt efter en konkret vurdering. Den rejsende må først forlade de medicinske faciliteter når både et klinisk- og et testkriterium er opfyldt. Ud fra det kliniske kriterie, må den rejsende ikke have feber, og skal vise tegn på bedring i kliniske symptomer i minimum 72 timer efter 10 dage fra den rejsende testede positiv for COVID-19. På baggrund af testkriteriet, skal den rejsende have to negative PCR-tests indenfor et tidsinterval på minimum 24 timer efter 7 dage fra den rejsende blev bekræftet smittet. Det kan tage op til 24 timer at få testresultaterne.

Alle passagerer fra Filippinerne, Usbekistan, Pakistan, Kirgisistan, Kasakhstan og Bangladesh skal aflevere en PCR-test, der er udstedt inden for 48 timer før afgangsdatoen. Dette gælder både ved indrejse og transit i Sydkorea. 

Karantæneregler

Alle indrejsende til Sydkorea skal i obligatorisk karantæne i 14 dage. Hvis du har fast ophold i Sydkorea, kan karantænen afholdes hjemmet. Hvis du er turist eller uden fast ophold i Sydkorea, skal du i karantæne på en særlig institution mod et dagligt gebyr på 150.000 KRW/ca. 830 DKK. 

I særlige tilfælde kan der dispenseres fra den obligatoriske karantæne, f.eks. i forbindelse med erhvervsrejser. Kontakt den sydkoreanske ambassade i Danmark for nærmere information. Læs mere om tiltagene her.

Interne rejserestriktioner

Der er ikke indført interne rejserestriktioner i Sydkorea.

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse i transit gennem Sydkorea. Du skal dog oplyse sundhedstilstand og gennemgå temperatur-screening. Hvis du ikke har symptomer, kan du rejse videre til den endelige destination.

Som transitpassager skal du være opmærksom på, at din bagage er checket ind hele vejen til den endelige destination. Hvis du forlader transit-terminalen for at afhente bagage og checke ind igen til den endelige destination, vil du formelt blive registreret som indrejst i Sydkorea, og skal derfor gennemgå COVID-19 test og 14 dages karantæne.

Alle passagerer fra Filippinerne, Usbekistan, Pakistan, Kirgisistan, Kasakhstan og Bangladesh skal aflevere en PCR-test, der er udstedt inden for 48 timer før afgangsdatoen. Dette gælder både ved indrejse og transit i Sydkorea. 

Transittiden i Sydkorea skal ikke være mere end 24 timer.  

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke indført udgangsforbud i Sydkorea.

Forsamlingsforbud

Der er over hele landet forbud mod udendørs forsamlinger på mere end 100 personer, og indendørs forsamlinger på mere end 50 personer. I Seoul og Incheon er der derudover forbud mod demonstrationer på mere end 10 personer.

Mundbind

Det er obligatorisk at bære maske i det offentlige rum i Sydkorea. Det er desuden obligatorisk at bære maske i samtlige offentlige transportmidler (bus, tog, metro) samt i taxa og på fly, både indenrigs- og udenrigsafgange. Fra d.13/10/20 vil det blive straffet med en bøde på 100.000KRW (omtrent 530DKK), hvis man ikke bærer maske i områder med maske-påbud.

Nedlukning / Genåbning

Det sydkoreanske samfund er som udgangspunkt åbent, men der kan forekomme midlertidige lukninger af bestemte underholdningsfaciliteter, herunder natklubber og barer, ved pludseligt forekomne smitteudbrud.

Behandlingsomkostninger

Udlændinge, der tester positive for COVID-19 inden for de første 14 dage af deres ophold, vil fra den 24. august selv hæfte for behandlingsomkostninger og mad under indlæggelse (estimerede omkostninger på 3.000-10.000 DKK). Det er derfor vigtigt, at man sikrer sig, at ens rejseforsikring dækker udgifter hertil, inden man ankommer til Sydkorea. De koreanske myndigheder dækker omkostninger til isolationsrum. Udlændinge med en koreansk sundhedsforsikring opkræves 20% af omkostningerne. Det bemærkes, at også asymptomatiske smittede vil blive isoleret af myndighederne, samt at hjemmeisolation ikke er en mulighed.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Ved mistanke om smitte med coronavirus/COVID-19 bør du afholde dig fra ophold i det offentlige rum og kontakte det lokale sundhedscenter på (+82)1339. Herfra bør du følge anvisningerne og bære en maske ved besøg på testfaciliteten.  
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant. 

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Sydkorea suspenderer fra den 13. april og indtil videre visumfriheden for danske rejsende til Sydkorea. Alle C-1 og C-3 visa, der er udstedt før 5. april, er erklæret ugyldige. Det betyder, at danske statsborgere, der ikke har et diplomat- eller tjenestepas, skal søge visum på en sydkoreansk ambassade, før det er muligt at rejse ind.

Danske rejsende, der allerede opholder sig i Sydkorea på et C-1 eller C-3 (turist)visa eller med 90-dages visumfrihed, kan blive i Sydkorea indtil visummet eller visumfriheden udløber.

Danske rejsende, der er i transit i Sydkorea, vil ikke blive påvirket med mindre vedkommende forlader transit-området og går igennem immigration. For mere information, kontakt den sydkoreanske ambassade i København eller kontakt de sydkoreanske immigrationsmyndigheder på (+82) 1345.

Fra d. 1. juni suspenderer de sydkoreanske myndigheder midlertidigt tilladelsen til genindrejse for udlændinge med fast ophold i Sydkorea. Det betyder, at danskere med fast ophold i Sydkorea skal ansøge om en genindrejse tilladelse (re-entry permit) før afrejse, hvis de ønsker at rejse ud og tilbage igen på samme visum. Der kan ansøges om tilladelsen på det lokale immigrationskontor.

Danskere med A-1, A-2, A-3 og F-4 er ikke omfattet af de nye indrejseregler.

Hvis den rejsende ikke har tilladelsen ved genindrejse, vil Alien Registration Card blive annulleret. Den rejsende skal derfor have et nyt langtidsvisum før genindrejse til Sydkorea er tilladt.

Danskere, der forlader Sydkorea og ønsker at genindrejse, skal tidligst 48 timer før afrejsen gennemgå et sundhedstjek hos myndighederne i det pågældende land og have en formel lægeerklæring på koreansk eller engelsk, hvoraf det fremgår, at man ikke har nogen specifikke symptomer på COVID-19.

Læs myndighedernes regler for genindrejse til Sydkorea. Læs også svarerne på de mest almindelig spørgsmål angående genindrejse til Sydkorea.

Du kan ansøge om et certifikat, som fritager fra kravet om sundhedstjek og udstedelse af en lægeerklæring (Medical Examination Exemption Certificat). Dette certifikat skal udstedes inden afrejse. Læs mere om ansøgningsproceduren.

Udrejse af Sydkorea

Vær opmærksom på, at flere flyselskaber i øjeblikket ændrer, eller aflyser flyvninger fra Sydkorea. Med de mange restriktioner, som indføres både i Danmark og i Sydkorea, kan det vise sig svært at finde hjemrejsemuligheder i den kommende tid.

Danske statsborgere, der ønsker udrejse, opfordres derfor til at følge udviklingen tæt via lokale medier og at tage hjem, så snart det er muligt i tæt kontakt med dit rejsebureau, fly- eller forsikringsselskab.

Flere lande har indført rejserestriktioner rettet mod rejsende fra Sydkorea. Ambassaden anbefaler, at rejsende kontakter deres fly- og rejseselskab eller udenrigsministeriet i det pågældende transitland.

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Indrejse i Danmark

Hvis du ikke er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse ind i Danmark afhængigt af, hvilket land du har bopæl i.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets Hotline vedr. indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

Danskere bosat eller på rejse i Sydkorea opfordres til at følge de lokale myndigheders information via nyhedsmedierne. 

 

Sydkoreas sundhedsmyndigheder har etableret et 'coronavirus/COVID-19 Call Center': (+82) 1339/(+82)1345 for engelsk tale i tidsrummet 09:00-18:00.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for bistand i forbindelse med coronavirus/COVID-19, kan du tage kontakt til den danske ambassade i Sydkorea på: +82 2 6363 4800. Find ambassadens åbningstider her.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Sydkorea, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Contact

Embassy of Denmark

+82 2 6363 4800
selamb@um.dk

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.