Skip to content

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Sydkorea.
Senest opdateret 20.07.2021 10:15

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Sydkorea.

Information om konkrete restriktioner i Sydkorea opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Sydkorea, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

 

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Sydkorea.

Information om konkrete restriktioner i Sydkorea opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Sydkorea har indført visumpligt for rejsende fra Danmark. Du kan som erhvervsrejsende opnå visum til Sydkorea, hvis du kommer på baggrund af en mødeinvitation fra en koreansk partner. I udgangspunktet må du forvente at skulle 14 dage i karantæne ved indrejse til Sydkorea, og karantænen afholdes normalt på offentlige faciliteter. Det er muligt at få tilladelse til at undtages fra karantænekravet. Dette skal søges i samarbejde med en koreansk partnervirksomhed, som skal tage kontakt til det koreanske ministerium for Handel og Industri

Få gratis rådgivning som erhvervsrejsende her.

 

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Sydkorea accepterer ikke vaccinepas, hvorfor det stadig er nødvendigt at følge nedenstående indrejserestriktioner, selvom man er blevet vaccineret for COVID-19

Sydkorea har ikke indrejseforbud for udenlandske statsborgere. Det betyder, at danske statsborgere kan indrejse, hvis de opfylder visum-kravene. Se afsnit om visumregler nedenfor.

Alle udenlandske statsborgere, der rejser ind i Sydkorea efter d. 7. januar 2021, skal kunne påvise en negativ PCR corona-test, der er foretaget indenfor 72 timer før afrejse til Sydkorea. Testen skal som standard være underskrevet eller stemplet af testcenteret. Bemærk dog, at det danske COVID19 - pas er anerkendt ved indrejse til Sydkorea. Find mere information på den sydkoreanske ambassade i Danmarks hjemmeside: [Important] Additional information required on the negative PCR COVID-19 test certificate 상세보기|NoticeEmbassy of the Republic of Korea to Denmark (mofa.go.kr)

Alle indrejsende skal gennem en særlig screening ved ankomst til Sydkorea. Screeningen består blandt andet i temperaturmåling og udfyldning af spørgeskema med helbredsoplysninger. Herudover er det obligatorisk, at rejsende til Sydkorea downloader særlige apps ved ankomst. Rejsende skal være opmærksomme på, at sydkoreansk lovgivning tillader, at myndighederne indsamler personfølsomme oplysninger gennem disse apps.

Ved ankomst til Sydkorea, skal alle rejsende tage en corona-test. Alle indrejsende, der ankommer til Sydkorea efter d. 18. januar 2021 skal have foretaget en PCR-test inden for 24 timer efter ankomst. Såfremt den rejsende ikke har fast ophold i Sydkorea, gennemføres testen i lufthavnen, før den obligatoriske 14-dages karantæne påbegyndes. Såfremt den rejsende er bosiddende i Sydkorea (langtidsvisum), kan testen foretages på en lokal sundhedsklinik inden for 24 timer fra ankomst. De sydkoreanske sundhedsmyndigheder har oplyst, at rejsende, som testes positive, indlægges på et hospital eller et sundhedscenter alt efter en konkret vurdering. Den rejsende må først forlade de medicinske faciliteter når både et klinisk- og et testkriterium er opfyldt.

- Ud fra det kliniske kriterium må den rejsende ikke have feber og skal vise tegn på bedring i kliniske symptomer i minimum 72 timer efter 10 dage fra den rejsende testede positiv for COVID-19.

- På baggrund af testkriteriet, skal den rejsende have to negative PCR-tests indenfor et tidsinterval på minimum 24 timer efter 7 dage fra den rejsende blev bekræftet smittet. Det kan tage op til 24 timer at få testresultaterne.

Alle passagerer fra Filippinerne, Usbekistan, Pakistan, Kirgisistan, Kasakhstan og Bangladesh skal aflevere en PCR-test, der er udstedt inden for 48 timer før afgangsdatoen. Dette gælder både ved indrejse og transit i Sydkorea. 

Det danske coronapas for COVID-19 vaccination

Læs mere om coronapasset her.

Information om mulighed for vaccination som udlandsdansker i Sydkorea

De sydkoreanske myndigheder har oplyst, at udlændinge med fast bopæl i Sydkorea, vil blive tilbudt en vaccine mod COVID-19. For nærmere information herom kan du kontakte de lokale sundhedsmyndigheder på: http://english.seoul.go.kr/covid/media-images/ og https://ncvr.kdca.go.kr/cobk/index.html. Det er op til dig selv at beslutte, om du ønsker at tage imod tilbuddet eller ej. De danske sundhedsmyndigheder anbefaler udelukkende vaccination med vacciner, der er godkendte til brug i Danmark. Du kan læse mere om, hvilke vacciner, der er godkendt til brug i Danmark her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/vaccination.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade i Seoul kan ikke vejlede om sundhedsmæssige spørgsmål om coronavirus/COVID-19 eller vacciner. Vi henviser til Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar. De danske sundhedsmyndigheder har åbnet for, at udlandsdanskere kan få adgang til COVID-19 vaccine under midlertidigt ophold i Danmark. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/vaccination/hvem-skal-vaccineres

Karantæne- og testregler

Alle indrejsende til Sydkorea skal i obligatorisk karantæne i 14 dage. Hvis du har fast ophold i Sydkorea, kan karantænen afholdes i hjemmet. Hvis du er turist eller uden fast ophold i Sydkorea, skal du i karantæne på en særlig institution mod et dagligt gebyr på 150.000 KRW/ca. 830 DKK. 

Alle indrejsende skal have taget en PCR corona-test lige inden den obligatoriske 14-dages karantæne slutter. 

Fra den 1. juli afskaffes de to ugers karantæne ved indrejse for fuldt vaccinerede personer, hvis der er ansøgt på forhånd, og hvis formålet hører under en af følgende kategorier: 
- erhvervsrelateret af væsentlighed
- officielle delegationer
- akademiske formål
- humanitære formål 

- besøg hos nærtstående familiemedlemmer 


Der skal være tale om vaccination med en WHO-godkendt vaccine for at få undtagelsen, og indrejse med undtagelse kan tidligst ske to uger efter sidste stik. 

Muligheden gælder ikke for indrejsende fra lande med høj forekomst af bekymrende varianter. 

Kontakt den sydkoreanske ambassade i Danmark for nærmere information om karantæneundtagelse. Læs mere om tiltagene her

Interne rejserestriktioner

Der er ikke indført interne rejserestriktioner i Sydkorea.

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse i transit gennem Sydkorea. Du skal dog oplyse sundhedstilstand og gennemgå temperatur-screening. Hvis du ikke har symptomer, kan du rejse videre til den endelige destination.

Som transitpassager skal du være opmærksom på, at din bagage er checket ind hele vejen til den endelige destination. Hvis du forlader transit-terminalen for at afhente bagage og checke ind igen til den endelige destination, vil du formelt blive registreret som indrejst i Sydkorea, og skal derfor gennemgå COVID-19 test og 14 dages karantæne.

Transittiden i Sydkorea må ikke være mere end 24 timer.  

 

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke udgangsforbud i Sydkorea.

Forsamlingsforbud

I hele landet er der forbud mod private forsamlinger på mere end 4 personer - dette gælder også i private hjem (med undtagelse af nære familiemedlemmer). Brud på forsamlingsforbuddet kan straffes med bøde på op til 3 millioner koreanske won.

 

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Ved mistanke om smitte med coronavirus/COVID-19 bør du afholde dig fra ophold i det offentlige rum og kontakte det lokale sundhedscenter på (+82)1339. Herfra bør du følge anvisningerne og bære en maske ved besøg på testfaciliteten.  
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant. 

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Behandlingsomkostninger

Udlændinge, der tester positive for COVID-19 inden for de første 14 dage af deres ophold, vil fra den 24. august selv hæfte for behandlingsomkostninger og mad under indlæggelse (estimerede omkostninger på 3.000-10.000 DKK). Det er derfor vigtigt, at man sikrer sig, at ens rejseforsikring dækker udgifter hertil, inden man ankommer til Sydkorea. De koreanske myndigheder dækker omkostninger til isolationsrum. Udlændinge med en koreansk sundhedsforsikring opkræves 20% af omkostningerne. Det bemærkes, at også asymptomatiske smittede vil blive isoleret af myndighederne, samt at hjemmeisolation ikke er en mulighed.

 

Visum og opholdstilladelse

Sydkorea suspenderer fra den 13. april og indtil videre visumfriheden for danske rejsende til Sydkorea. Alle C-1 og C-3 visa, der er udstedt før 5. april, er erklæret ugyldige. Det betyder, at danske statsborgere, der ikke har et diplomat- eller tjenestepas, skal søge visum på en sydkoreansk ambassade, før det er muligt at rejse ind.

Danske rejsende, der allerede opholder sig i Sydkorea på et C-1 eller C-3 (turist)visa eller med 90-dages visumfrihed, kan blive i Sydkorea indtil visummet eller visumfriheden udløber.

Danske rejsende, der er i transit i Sydkorea, vil ikke blive påvirket med mindre vedkommende forlader transit-området og går igennem immigration. For mere information, kontakt den sydkoreanske ambassade i København eller kontakt de sydkoreanske immigrationsmyndigheder på (+82) 1345.

Fra d. 1. juni suspenderer de sydkoreanske myndigheder midlertidigt tilladelsen til genindrejse for udlændinge med fast ophold i Sydkorea. Det betyder, at danskere med fast ophold i Sydkorea skal ansøge om en genindrejse tilladelse (re-entry permit) før afrejse, hvis de ønsker at rejse ud og tilbage igen på samme visum. Der kan ansøges om tilladelsen på det lokale immigrationskontor.

Danskere med A-1, A-2, A-3 og F-4 er ikke omfattet af de nye indrejseregler.

Hvis den rejsende ikke har tilladelsen ved genindrejse, vil Alien Registration Card blive annulleret. Den rejsende skal derfor have et nyt langtidsvisum før genindrejse til Sydkorea er tilladt.

Danskere, der forlader Sydkorea og ønsker at genindrejse, skal kunne fremvise en negativ COVID-19 PCR test taget senest 72 timer før afgang til Sydkorea. 

Læs myndighedernes regler for genindrejse til Sydkorea. Læs også svarerne på de mest almindelig spørgsmål angående genindrejse til Sydkorea.

Du kan ansøge om et certifikat, som fritager fra kravet om sundhedstjek og udstedelse af en lægeerklæring (Medical Examination Exemption Certificat). Dette certifikat skal udstedes inden afrejse. Læs mere om ansøgningsproceduren.

 

Udrejse af Sydkorea

Vær opmærksom på, at flere flyselskaber i øjeblikket ændrer eller aflyser flyvninger fra Sydkorea. Med de mange restriktioner, som indføres både i Danmark og i Sydkorea, kan det vise sig svært at finde hjemrejsemuligheder i den kommende tid.

Danske statsborgere, der ønsker udrejse, opfordres derfor til at følge udviklingen tæt via lokale medier og at tage hjem, så snart det er muligt i tæt kontakt med dit rejsebureau, fly- eller forsikringsselskab.

Flere lande har indført rejserestriktioner rettet mod rejsende fra Sydkorea. Ambassaden anbefaler, at rejsende kontakter deres fly- og rejseselskab eller udenrigsministeriet i det pågældende transitland.

 

Indrejse i Danmark

På coronasmitte.dk kan du læse om krav ved indrejse i Danmark. 

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiet. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19, vaccination eller test. Sådanne spørgsmål skal stilles til den myndighedsfælles hotline. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

 

Mere information

Danskere bosat eller på rejse i Sydkorea opfordres til at følge de lokale myndigheders information via nyhedsmedierne. 

 

Sydkoreas sundhedsmyndigheder har etableret et 'coronavirus/COVID-19 Call Center': (+82) 1339/(+82)1345 for engelsk tale i tidsrummet 09:00-18:00.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

 

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for bistand i forbindelse med coronavirus/COVID-19, kan du tage kontakt til den danske ambassade i Sydkorea på: +82 2 6363 4800. Find ambassadens åbningstider her.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Sydkorea, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

 

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.