Skip to content

Praktikant til Sundhed & Life Science samt Energi & Grøn Omstilling

Den danske ambassade i Sydkorea søger en praktikant, der tilknyttes ambassadens to sektorrådgivere på Sundhed & Life Science samt Energi & Grøn omstilling, for perioden 1. august 2021 til 31. januar 2022. Frist for ansøgninger til denne stilling er d. 1. marts 2021.

Som praktikant på Energi & Grøn Omstilling samt på Sundhed & Life Science, vil du blive tilknyttet ambassadens to sektorrådgivere på disse områder og bistå begge udsendte samt lokale kollegaer efter behov. Udgangspunktet vil være, at du fordeler din tid ligeligt mellem de to sektorer. Dine opgaver vil fx være at udarbejde analyser inden for de to sektorer og arrangere møder og seminarer for myndighedsaktører, virksomhedere og / eller forskere. Ambassaden ønsker, at praktikopholdet skal bidrage til din faglige udvikling og give et indblik i et moderne diplomati og udenrigstjenestens opgaver. Samtidig skal du være indstillet på en alsidig hverdag præget af både strategisk tænkning og rugbrødsarbejde.

Du får en hverdag i et internationalt og tværfagligt miljø, hvor du samarbejder med danske og sydkoreanske kolleger i den løbende opgavevaretagelse. Du vil samtidigt få mulighed for at udvikle eget netværk gennem kontakt til en række aktører, herunder myndigheder, virksomheder, forskningsinstitutioner, universiteter og NGO’er.

Du vil få skærpet dine skriftlige og analytiske evner gennem forskellige skriveopgaver, herunder bidrage til politiske indberetninger samt produktion af nyheder til hjemmesider og medieplatforme. Udover professionel erfaring kan et ophold i Seoul give en kulturel oplevelse, som du sent vil glemme. Du lærer en anderledes kultur at kende gennem det tætte samarbejde med dine sydkoreanske kolleger og tilværelsen i en af verdens pulserende megabyer.
 

Dine opgaver som praktikant vil variere og blandt andet bestå af:

  • Bidrag til udarbejdelsen af politiske indberetninger/rapporter om aktuelle politiske emner
  • Deltagelse og rapportering fra konferencer og møder
  • Planlægning og forberedelse af politiske besøg fra Danmark
  • Deltage i møder, konferencer og andre events med sydkoreanske myndigheder og danske virksomheder

Ansøgningen

I din ansøgning bør du fokusere på følgende: 

  • Hvordan kan du bidrage til ambassadens/afdelingens arbejde? 
  • Hvorfor er du den rigtige kandidat til stillingen? 
  • Hvad motiverer dig for at søge stillingen? 

Ansøgningen bedes derudover være kortfattet og fokuseret på maks. en side. 

Ansøgningen bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser mærkes "Praktikant" og sendes som én samlet PDF-fil til selamb@um.dk cc: chrlad@um.dk. Ansøgningen udfærdiges på dansk. 

I mailens emnefelt bør det fremgå, hvilken afdeling ansøgningen er rettet mod. Såfremt du har interesse i mere end én afdeling, skal dette tydeligt fremgå i form af en prioriteret rækkefølge.