Skip to content

Internships Announcement

Ambassaden har afsluttet ansøgningsprocessen for praktikanter til forårssemestret 2022. Vi forventer at starte ansøgningsprocessen primo-marts 2022 for efterårssemestret fra 1. august 2022 til 31. januar 2023.

Den danske ambassade i Sydkorea søger fire praktikanter til forårssemesteret 2022 fra d. 1. februar 2022 til 31. juli 2022. Vi søger en praktikant til henholdsvis handelsafdelingen, innovationscenteret, afdelingen for politik og public diplomacy samt en tværgående stilling til at understøtte ambassadens myndighedssamarbejder inden for sundhed og den grønne omstilling. Ansøgningsfristen er 6. september 2021.

På arbejde for Danmark

I løbet af de seneste 60 år har Sydkorea gennemgået en imponerende udvikling fra krigsramt og fattig nation til et veludviklet demokrati med en af verdens største og mest dynamiske økonomier. Sydkorea er blevet kendt for sin teknologiske udvikling, innovation og særegne kultur. I dag er Sydkorea påbegyndt en rejse mod at blive en af de førende nationer i øst Asien inden for grøn omstilling. Aktuelt er Sydkorea blevet kendt for at være ét af de lande, som mest effektivt har bekæmpet COVID-19. Med sin ”New Green Deal", en række projekter inden for grøn omstilling og digital innovation beregnet på at sætte gang i landets økonomi efter COVID-19. Ved brug af markedskræfterne, har den sydkoreanske regering derudover lagt op til en hastig og spændende udvikling over de kommende år. I tillæg til meget andet gør dette Sydkorea til en stadig vigtigere spiller i Asien og partner for Danmark – politisk såvel som kommercielt. Konkret afholdte Sydkorea det seneste P4G-topmøde i maj 2021, som Danmark var vært for i 2018. 

Sikkerhedspolitisk har relationerne mellem Nord- og Sydkorea og stabiliteten på den koreanske halvø fortsat stor betydning for både den regionale og globale sikkerhed. På den danske ambassade i Sydkorea arbejder vi målrettet for at føre dansk udenrigspolitik ud i livet og indberette om den aktuelle politiske udvikling i Sydkorea og regionen generelt. Vi fremmer økonomisk diplomati, bilateral handel og investeringer samt dansk-koreansk samarbejde inden for blandt andet forskning, innovation og myndighedsarbejde. Derudover assisterer vi danske borgere og virksomheder i Sydkorea og har ofte politiske højniveaubesøg fra Danmark.

Den Danske Ambassade i Sydkorea er beliggende i Seoul. Det er en mellemstor ambassade med lidt over 30 medarbejdere fordelt på en handelsafdeling, en afdeling for politik og public diplomacy og et innovationscenter. Med en aldrende befolkning og flere mennesker med kroniske sygdomme, står Sydkorea overfor mange af de samme udfordringer på sundhedsområdet som Danmark, og sundhed og life science et af ambassadens prioriterede områder. Ambassaden er en af Danmarks klimafrontposter. Dette medfører, at klimadiplomati og fremme af grønne løsninger er en tværgående prioritet for ambassadens arbejde.

 

Om stillingerne

Som praktikant vil du blive fast knyttet til en af ambassadens fire enheder med mulighed for bistå i andre afdelinger efter behov. Vi forsøger at matche dine konkrete opgaver med din baggrund, interesser og kompetencer. Ambassaden ønsker, at praktikopholdet skal bidrage til din faglige udvikling og give et indblik i et moderne diplomati og udenrigstjenestens opgaver. Samtidig skal du være indstillet på en alsidig hverdag præget af både strategisk tænkning, diplomati og rugbrødsarbejde.


Du får en hverdag i et internationalt og tværfagligt miljø, hvor du samarbejder med danske og sydkoreanske kolleger i den løbende opgavevaretagelse. Du vil samtidigt få mulighed for at udvikle eget netværk gennem kontakt til en række aktører, herunder myndigheder, virksomheder, forskningsinstitutioner, universiteter og NGO’er.


Du vil få skærpet dine skriftlige og analytiske evner gennem forskellige skriveopgaver, herunder bidrag til politiske indberetninger og innovationsanalyser samt produktion af nyheder til hjemmesider og medieplatforme. Udover professionel erfaring kan et ophold i Seoul give en kulturel oplevelse, som vil være fagligt og personligt kompetencegivende. Du lærer en anderledes kultur at kende gennem det tætte samarbejde med dine sydkoreanske kolleger og tilværelsen i en af verdens pulserende megabyer.

 

Kvalifikationer

  • Du har en bred interesse i ambassadens arbejdsområder og er i gang med en relevant kandidatuddannelse. Gerne kendskab til og konkret arbejdserfaring fra sundhedsområdet, den grønne omstilling, international politik, innovation, teknologi eller handelssamarbejde.

  • Du er initiativrig, arbejdsom og i stand til at arbejde selvstændigt, effektivt og detaljeorienteret med både analytiske og praktiske opgaver.

  • Du er fleksibel, omstillingsparat og indstillet på at bidrage til alle aspekter af ambassadens opgaveløsning, herunder som backup for andre praktikanter om nødvendigt.

  • Du bidrager med en positiv indstilling og god energi i et travlt arbejdsmiljø.

  • Du har gode kommunikationsevner på dansk og engelsk i både skrift og tale.
  • Du har godt kendskab til IT, herunder standardprogrammerne i Microsoft Office og gerne F2.

 

Vilkår

Praktikperioden er fra 1. februar 2022 til 31. juli 2022.


Du bedes i din ansøgning anføre hvilken af de fire afdelinger, du helst vil tilknyttes. Såfremt du har interesse i mere end én afdeling, skal dette tydeligt fremgå i form af en prioriteret rækkefølge. For alle stillingerne gælder det, at vi i videst muligt omfang vil give dig mulighed for at præge dit arbejde i den retning, du finder mest relevant i forhold til dit studie, og vi vil i fællesskab tilrettelægge dit ophold, så det kan meritoverføres, hvis din studieordning tillader det.


Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder refusion mod dokumentation af relevante udgifter på op til DKK 4.000 pr. måned. Der er under opholdet mulighed for at medtage SU efter gældende regler.


Det er muligt at overtage de nuværende praktikanters bolig centralt i Seoul, alternativt vil de være behjælpelige med kontakter og rådgivning i forhold til boligsøgning.


For at komme i betragtning til praktikstillingerne er det et krav, at du enten er dansk statsborger, eller at du har tilknytning til Danmark. For mere information, benyt følgende link: Praktikpladser på repræsentationerne (um.dk) 

Desuden kræver praktikansættelse sikkerhedsgodkendelse.

 

Ansøgningen

I din ansøgning bør du fokusere på følgende:

  • Hvordan kan du bidrage til ambassadens/afdelingens arbejde?
  • Hvorfor er du den rigtige kandidat til stillingen?
  • Hvad motiverer dig for at søge stillingen?

Ansøgningen bedes derudover at være kortfattet og fokuseret på maks. en side.

Ansøgningen bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser mærkes ”Praktikant” og sendes som en samlet PDF-fil til [email protected] cc: den nuværende praktikant i den søgte stilling. I mailens emnefelt bør det fremgå, hvilken afdeling ansøgningen er rettet mod. Ansøgninger til handelsafdelingen og innovationscenteret udfærdiges på engelsk, mens ansøgninger til afdelingen for politik og public diplomacy samt Sundhed og grøn omstilling udfærdiges på dansk.

 

Ansøgningsfristen er 6. september 2021

Der indkaldes til samtaler løbende. Har du spørgsmål vedrørende praktikken, er du velkommen til at kontakte de nuværende praktikanter eller ambassadens souschef:

Innovationspraktikant
Chef for innovationscenteret: Peter Normann Vangsbo
Praktikant: Mathias Ingerslev Loft, [email protected], tlf.: +82 2 6363 4835

Politisk og Public Diplomacy-praktikant
Chef for Afdelingen for Politik og Public Diplomacy: Henrik Silkjær Nielsen
Praktikant: Maja Bro Poulsen[email protected], tlf.: +82 2 6363 4805

Handelspraktikant
Chef for Handelsafdelingen: Jimmy Berchtold Sell
Praktikant: Cassandra Tong Ban Garner, [email protected], tlf: +82 2 6363 4804

Sundhed og Life Science / Energi og Grøn Omstilling-praktikant
Sektorrådgivere på sundhed og life science samt på energi og grøn omstilling: Nina Morad Boel & Jacob Rasmussen
Praktikant: Mie Sofie Nielsen, [email protected], tlf.: +82 2 6363 4836

 

Souschef
Henrik Silkjær Nielsen, [email protected], tlf.: +82 2 6363 4802

Du kan finde yderligere information om ambassaden og generelt om Sydkorea på: http://sydkorea.um.dk/en