Skip to content

Internships Announcement

Skal du være vores næste praktikant? Den danske ambassade i Korea søger netop nu praktikanter til forårssemsteret 2025! Se mere lige her, og ansøg senest d. 1. oktober 2024.

På arbejde for Danmark

Sydkorea er kendt for sin teknologiske udvikling og særegne kultur og er de seneste år påbegyndt en ambitiøs rejse mod at blive en af de førende nationer i Østasien inden for grøn omstilling. I tillæg til meget andet gør dette Sydkorea til en stadig vigtigere partner for Danmark – politisk såvel som kommercielt. 

Relationerne mellem Nord- og Sydkorea og stabiliteten på den koreanske halvø har stor betydning for både den regionale og globale sikkerhed. På den danske ambassade i Sydkorea arbejder vi målrettet for at føre dansk udenrigspolitik ud i livet og følge den aktuelle politiske udvikling i Sydkorea og regionen generelt. Vi fremmer økonomisk diplomati, bilateral handel og investeringer samt dansk-koreansk samarbejde inden for blandt andet forskning, innovation og myndighedsarbejde. Derudover assisterer vi danske borgere og virksomheder i Sydkorea og har ofte politiske højniveaubesøg fra Danmark.

Den Danske Ambassade i Sydkorea er beliggende i Seoul. Det er en mellemstor ambassade med lidt over 30 medarbejdere fordelt på en handelsafdeling, en afdeling for politik og public diplomacy, en afdeling for sundhed og grøn energi samt et innovationscenter. Med en aldrende befolkning og flere mennesker med kroniske sygdomme, står Sydkorea overfor mange af de samme udfordringer på sundhedsområdet som Danmark. Sundhed og Life Science et af ambassadens prioriterede områder. Ambassaden er desuden en af Danmarks klimafrontposter. Dette medfører, at klimadiplomati og fremme af grønne løsninger er en tværgående prioritet for ambassadens arbejde.


Om stillingerne

Som praktikant vil du blive fast knyttet til en af ambassadens fire enheder med mulighed for bistå i andre afdelinger efter behov. Vi forsøger at matche dine konkrete opgaver med din baggrund, interesser og kompetencer. Ambassaden ønsker, at praktikopholdet skal bidrage til din faglige udvikling og give et indblik i udenrigstjenestens alsidige opgaver. Samtidig skal du være indstillet på en arbejdsdag præget af både strategisk tænkning, diplomati og rugbrødsarbejde.

Du får en hverdag i et internationalt og tværfagligt miljø, hvor du samarbejder med danske og sydkoreanske kolleger i den løbende opgavevaretagelse. Du vil samtidigt få mulighed for at udvikle eget netværk gennem kontakt til en række aktører, herunder myndigheder, virksomheder, forskningsinstitutioner, civilsamfundsorganisationer, mv.

Du vil få skærpet dine skriftlige og analytiske evner gennem forskellige skriveopgaver, herunder bidrag til politiske indberetninger og innovationsanalyser samt produktion af nyheder til hjemmesider og medieplatforme. Udover professionel erfaring kan et ophold i Seoul give en kulturel oplevelse. Du lærer en anderledes kultur at kende gennem det tætte samarbejde med dine sydkoreanske kolleger og tilværelsen i en af verdens pulserende storbyer.

Kvalifikationer

  • Du er bachelor- eller kandidatstuderende, og har en bred interesse i ambassadens arbejdsområder. Gerne kendskab til og konkret arbejdserfaring fra sundhedsområdet, den grønne omstilling, international politik, innovation, teknologi eller handelssamarbejde. 
  • Du er initiativrig, arbejdsom og i stand til at arbejde selvstændigt, effektivt og detaljeorienteret med både analytiske og praktiske opgaver.
  • Du er fleksibel, omstillingsparat og indstillet på at bidrage til alle aspekter af ambassadens opgaveløsning, herunder som backup for andre praktikanter om nødvendigt.
  • Du bidrager med en positiv indstilling og god energi i et travlt arbejdsmiljø.
  • Du har gode kommunikationsevner på dansk og engelsk i både skrift og tale.
  • Du har godt kendskab til IT, herunder standardprogrammerne i Microsoft Office.

Vilkår

Den næste ledige praktikperiode løber fra d. 1. februar 2025 - d. 31. juli 2025. 


D
u bedes i din ansøgning anføre hvilken af de fire afdelinger, du helst vil tilknyttes. Såfremt du har interesse i mere end én afdeling, skal dette tydeligt fremgå i form af en prioriteret rækkefølge. For alle stillingerne gælder det, at vi i videst muligt omfang vil give dig mulighed for at præge dit arbejde i den retning, du finder mest relevant i forhold til dit studie, og vi vil i fællesskab tilrettelægge dit ophold, så det kan meritoverføres, hvis din studieordning tillader det.


Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder refusion mod dokumentation af relevante udgifter på op til DKK 5.000 pr. måned. Der er under opholdet mulighed for at medtage SU efter gældende regler.


Det kan være en mulighed at overtage de nuværende praktikanters bolig i Seoul. Lejligheden er placeret i Itaewon, et livligt område tæt på ambassaden. Dette aftales udenom ambassaden. 


For at komme i betragtning til praktikstillingerne er det et krav, at du har tilknytning til Danmark i form af enten statsborgerskab eller studie på en højere læreanstalt i Danmark. Benyt følgende link for mere information:
Praktikpladser på repræsentationerne (um.dk)Praktikansættelsen kræver desuden en forudgående sikkerhedsgodkendelse.


Ansøgningen

I din ansøgning bør du fokusere på følgende:

  • Hvordan kan du bidrage til ambassadens/afdelingens arbejde?
  • Hvorfor er du den rigtige kandidat til stillingen?
  • Hvad motiverer dig for at søge stillingen?

Ansøgningen bedes derudover at være kortfattet og fokuseret på maks. en side.

I ansøgningen vedlægges CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser. Ansøgning og bilag sende som en samlet PDF-fil til [email protected]. I mailens emnefelt bør det fremgå, hvilken afdeling ansøgningen er rettet mod. Ansøgningerne udarbejdes på engelsk.