Skip to content

The Ministry Of Foreign Affairs Of Denmark Denmark in Korea

Ministry of foreign affairs Denmark in Korea

Focus

Read the greeting from the Danish Ambassador to Korea H.E. Einar Jensen

travelling to denmark

English below / 하단의 한국어 안내문을 참고하시기 바랍니다

Restriktioner i Danmark
Fra den 29. november er der krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv trafik, detailhandlen samt sundhedssektoren. Fra 12. november 2021 skal du bruge coronapas, som dokumenterer, at du enten er vaccineret, er tidligere smittet eller testet negativ, for at få adgang til bl.a. restauranter, natteliv og dele af kulturlivet. Læs mere 
her.

Indrejse i Danmark

Fra den 25. oktober 2021 har Danmarks regering ændret rejserestriktionerne.

Hvis du er færdigvaccineret eller tidligere smittet og kan dokumentere dette, eksempelvis med et coronapas, kan du indrejse fra alle lande i verden, inklusiv Sydkorea, uden at skulle testes og gå i isolation efter ankomst til Danmark. 

Hvis du ikke er færdigvaccineret eller tidligere smittet, skal du testes senest 24 timer efter indrejse til Danmark. Dette gælder, selvom du er dansk statsborger og/eller har fast bopæl i Danmark.
For mere information, besøg 
Rejser til eller via Danmark (coronasmitte.dk)

Oplysning om coronavirus/COVID-19 til danskere i Sydkorea

Læs om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Sydkorea.
Ambassaden i Sydkorea kan ikke besvare spørgsmål om indrejse i Danmark.

Spørgsmål om indrejse i Danmark skal rettes til Rigspolitiet. Du kan finde svar på spørgsmål om indrejserestriktioner i Danmark og på test- og isolationsregler efter indrejse i Danmark her.

Du kan også kontakte myndighedernes fælles coronahotline: +45 7020 0233.

 

Restrictions in Denmark:

From November 29 2021, face mask or visor is mandatory in public transport, shops and business, and the healthcare sector. From November 12, you must present a Corona Passport / COVID Certificate or similar to document that you have been vaccinated, that you have previously been infected with COVID or have a recent negative test to enter for instance restaurants, nightlife and some culture venues. Read more here.

• If you are fully vaccinated within the last year and a resident in South Korea: You do not need a Danish Corona Passport but you can present your Korean vaccination certificate (except AstraZeneca administered in South Korea).

• If you have documentation for a positive PCR-test taken more than 14 days but less than 6 months ago

If you are not vaccinated or previously infected: A negative PCR-test taken within the last 72 hours or a rapid antigen test taken within the last 48 hours is valid as a Corona Passport in Denmark. Find a COVID-19 test centre here.

• Children below the age of 15 years old are exempted from the corona passport.

 

Entry into Denmark

As of October 25 2021, the Danish government has changed the entry restrictions. The entry rules for Denmark for residents in South Korea is as follows: 

• If you are fully vaccinated and a resident in South Korea (except AstraZeneca administered in South Korea): You can enter Denmark without COVID19 test or self-isolation.

• If you have documentation for a positive PCR-test taken more than 14 days but less than 12 months ago: You can enter Denmark without test or self-isolation.

• If you are not vaccinated or previously infected: You must take a COVID19 test within 24 hours upon arrival from South Korea. 

For more information about entry to Denmark, please check the Danish government’s COVID19 webpage: Country categories (coronasmitte.dk)

The Embassy of Denmark in Korea cannot answer any questions regarding entry into Denmark. Questions about entry into Denmark must be addressed to the joint Danish authorities' hotline at +45 7020 0233.

 

덴마크코로나 여권 재도입

11월 29일(월)부터 대중교통, 상점 및 병원 등 보건의료 관련 장소 방문 시 마스크 착용이 의무화 되었습니다. 2021 11 12 ()부터덴마크코로나여권제도가재도입되어레스토랑유흥업소일부문화행사장출입을위해코로나여권제출이요구됩니다.

• 한국코로나19 백신접종완료자 (아스트라제네카접종자는제외)한국질병관리청에서발급받은영문코로나19 백신접종증명서도대체가능하며접종 14일이경과하고발급 1미만의증명서를제출하여야합니다.

• 코로나19 감염이력있는경우코로나19 양성판정을받은 6개월미만의증명서를제출하여야합니다.

• 코로나19백신미접종자코로나19 미감염자: 72시간이내에실시한 PCR 음성확인서또는 48시간이내에실시한항원검사를제출하여야합니다덴마크코로나검사소:

https://en.coronasmitte.dk/find-covid-19-test-center

• 15미만은대상에서제외됩니다.

보다자세한내용은덴마크정부코로나19 홈페이지(영문)에서확인가능합니다Corona passport in Denmark - where and when? (coronasmitte.dk)

 

덴마크입국 요건안내

(11 12수정) 2021 10 25()부터덴마크입국제한조치가변경됩니다.  한국거주민의덴마크입국요건은아래와같습니다.

• 코로나19 백신접종완료자: (아스트라제네카는제외덴마크보건당국또는유럽의약품청(EMA)승인한코로나19 백신접종 14일이경과하고발급 1미만의영문백신증명서를제출할경우별도제한사항없이덴마크입국이가능하며덴마크입국진단검사자가격리의무에서면제됩니다.

• 코로나19 백신 접종 완료자덴마크 보건당국 또는 유럽의약품청(EMA) 승인한 코로나19 백신 접종 14일이 경과하고 발급 1 미만의 영문 백신 증명서를 제출할 경우, 별도 제한사항 없이 덴마크 입국이 가능하며 덴마크 입국 진단검사 자가격리 의무에서 면제됩니다.

• 코로나19 감염 이력 있는 경우코로나19 양성 판정을 받은 14일이 경과하고 발급 1 미만의 증명서를 제출할 경우, 별도 제한사항 없이 덴마크 입국이 가능하며 덴마크 입국 진단검사 자가격리 의무에서 면제됩니다.

• 코로나19백신 미접종자/ 코로나19 미감염자덴마크 입국은 가능하나 입국 24시간 이내 코로나19 진단검사를 실시해야 하며 자가격리 의무는 면제됩니다

보다 자세한 내용은 덴마크 정부 코로나19 홈페이지(영문)에서 확인 가능합니다Country categories (coronasmitte.dk)

주한덴마크대사관은덴마크입국가능여부를확인드릴없습니다덴마크입국필요한서류외모든내용은덴마크방역당국통합핫라인으로연락바랍니다: +45 7020 0233