Skip to content

Blogs

Read about the latest blogposts by our Innovation Attaché and get valuable insights into innovative Danish-Korean solutions, technologies and projects across different green sectors and areas in South Korea and discover new potential business sectors. All blogposts are in Danish. 

UFM Blogpost 

All blogposts are written by Eske Bo Knudsen Rosenberg, innovation attaché at Innovation Centre Denmark, Seoul. For more information about Eske, click here

Bæredygtigt & royalt innovationssprint i Seoul

Published: 08. Januar 2020

KOMMENTAR: På 56 timer udviklede 35 studerende fra Danmark og Sydkorea bud på, hvordan vi kan løse FN’s verdensmål og de globale klimaudfordringer gennem kreativitet og entreprenørskab. Danmark er et foregangsland for Sydkorea, og der er grobund for nye initiativer med fokus på klima og bæredygtighed.

Click here for the blogpost

 

Arktis: Opskriften på et endnu tættere forhold mellem Sydkorea og kongeriget Danmark

 arctic

Arktisk ambassadør Hanne Fugl Eskjær (i midten) under konsulationsbesøg i Korea

Published: 12. November 2018

KOMMENTAR: Sydkorea har i september 2018 lanceret en ny masterplan for involvering i Arktis. Denne blog beskriver Koreas engagement i arktis, og hvordan det kan bringe kongeriget Danmark og Korea endnu tættere sammen.

Click here for the blogpost

 

Begyndelsen på en dansk-koreansk grøn energiudladning

Published: 03. Juli 2018

KOMMENTAR: Sydkorea har øget fokus på brug af vedvarende energi, hvilket har styrket samarbejdsrelationerne mellem Danmark og Sydkorea.

Click here for the blogpost

contact us

Mr. Peter Normann Vangsbo

Executive Director, Innovation Centre

T: +82 2 6363 4819

E: [email protected]

LinkedIn: @petervangsbo