Skip to content

Praktik på den Danske Ambassade i Korea

Den Danske Ambassade i Korea søger fire praktikanter til efterårssemesteret fra d. 1. august 2020 til d. 31. januar 2021. Vi søger en praktikant til henholdsvis handelsafdelingen, innovationscenteret samt afdelingen for politik og public diplomacy. Ansøgningsfristen er 1. marts 2020.

På arbejde for Danmark

I løbet af de seneste 60 år har Sydkorea gennemgået en imponerende udvikling fra krigsramt og fattig nation til et veludviklet demokrati og en af verdens største og mest dynamiske økonomier. Landet er blevet kendt for teknologi, innovation og kultureksport, og er i dag førende inden for cirkulær økonomi og grøn omstilling. På sundhedsområdet har Sydkorea rykket sig helt enormt og står i dag over for de samme folkesundhedsmæssige udfordringer som Denmark med en aldrende befolkning og kroniske sygdomme. Det gør Sydkorea til en stadig vigtigere spiller i Asien og partner for Danmark – politisk som kommercielt. Samtidig har relationerne mellem Nord- og Sydkorea og stabiliteten på den koreanske halvø fortsat stor betydning for regional og global sikkerhed. På den danske ambassade i Korea arbejder vi målrettet for at føre dansk udenrigspolitik ud i livet. Vi fremmer økonomisk diplomati, bilateral handel og investeringer samt dansk-koreansk myndighedssamarbejde. Derudover assisterer vi danske borgere og virksomheder i Korea og har ofte politiske højniveaubesøg fra Danmark.

Den Danske Ambassade i Korea er beliggende i Seoul. Det er en mellemstor ambassade med omtrent 30 medarbejdere fordelt på en handelsafdeling, en afdeling for politik og public diplomacy og et innovationscenter.

Om stillingerne

Som praktikant vil du blive fast knyttet til en af ambassadens tre enheder med mulighed for bistå i andre afdelinger efter behov. Udgangspunktet vil være, at du varetager de opgaver, der matcher din baggrund, dine interesser og dine kompetencer bedst. Ambassaden ønsker, at praktikopholdet skal bidrage til din faglige udvikling og give et indblik i et moderne diplomati og udenrigstjenestens opgaver. Samtidig skal du være indstillet på en alsidig hverdag præget af både strategisk tænkning og rugbrødsarbejde.

Du får en hverdag i et internationalt og tværfagligt miljø, hvor du samarbejder med danske og koreanske kolleger i den løbende opgavevaretagelse. Du vil samtidigt få mulighed for at udvikle eget netværk gennem kontakt til en række aktører, herunder myndigheder, virksomheder, forskningsinstitutioner, universiteter og NGO’er.

Du vil få skærpet dine skriftlige og analytiske evner gennem forskellige skriveopgaver, herunder bidrag til politiske indberetninger og innovationsanalyser samt produktion af nyheder til hjemmesider og medieplatforme. Udover professionel erfaring kan et ophold i Seoul give en kulturel oplevelse, som du sent vil glemme. Du lærer en anderledes kultur at kende gennem det tætte samarbejde med dine koreanske kolleger og tilværelsen i en af verdens pulserende megabyer.

Kvalifikationer

  • Du har en bred interesse i ambassadens arbejdsområder og er i gang med en relevant kandidatuddannelse. Gerne kendskab til og konkret arbejdserfaring fra international politik, innovation, teknologi eller handelssamarbejde.
  • Du er initiativrig, arbejdsom og i stand til at arbejde selvstændigt, effektivt og detaljeorienteret med både analytiske og praktiske opgaver.
  • Du er fleksibel, omstillingsparat og indstillet på at bidrage til alle aspekter af ambassadens opgaveløsning, herunder som backup for andre praktikanter om nødvendigt.
  • Du bidrager med en positiv indstilling og god energi i et travlt arbejdsmiljø.
  • Du har gode kommunikationsevner på dansk og engelsk i både skrift og tale.
  • Du har godt kendskab til IT, herunder standardprogrammerne i Microsoft Office og gerne F2.

Vilkår

Praktikperioden er fra 1. august 2020 til 31. januar 2021.

Du bedes i din ansøgning anføre hvilken af de tre afdelinger, du helst vil tilknyttes. Såfremt du har interesse i mere end én afdeling, skal dette tydeligt fremgå i form af en prioriteret rækkefølge. For alle stillingerne gælder det, at vi i videst muligt omfang vil give dig mulighed for at præge dit arbejde i den retning, du finder mest relevant i forhold til dit studie, og vi vil i fælleskab tilrettelægge dit ophold, så det kan meritoverføres, hvis din studieordning tillader det.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder refusion mod dokumentation af relevante udgifter på op til DKK 4000 pr. måned. Der er under opholdet mulighed for at medtage SU efter gældende regler.

Det er muligt at overtage de nuværende praktikanters bolig centralt i Seoul, alternativt vil de være behjælpelige med kontakter og rådgivning i forhold til boligsøgning.

For at komme i betragtning til praktikstillingerne er det et krav, at du enten er dansk statsborger eller at du har tilknytning til Danmark.

Desuden kræver praktikansættelse sikkerhedsgodkendelse.

Ansøgningen

I din ansøgning bør du fokusere på følgende:

  • Hvordan kan du bidrage til ambassadens/afdelingens arbejde?
  • Hvorfor er du den rigtige kandidat til stillingen?
  • Hvad motiverer dig for at søge stillingen?

Ansøgningen bedes derudover at være kortfattet og fokuseret på maks. en side.

Ansøgningen bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser mærkes ”Praktikant” og sendes som en samlet PDF-fil til selamb@um.dk cc: maglar@um.dk. I mailens emnefelt bør det fremgå, hvilken afdeling ansøgningen er rettet mod. Ansøgninger til handelsafdelingen og innovationscenteret udfærdiges på engelsk, mens ansøgninger til afdelingen for politik og kommunikation udfærdiges på dansk. 

Ansøgningsfristen er 1. marts 2020

Har du spørgsmål vedrørende praktikken, er du velkommen til at kontakte de nuværende praktikanter eller ambassadens souschef:

Innovationspraktikant
Andjalis Dalhoff Behbahani, andbeh@um.dk, tlf.: (+82) 2 6363 4824

Politisk og Public Diplomacy-praktikant
Magnus Larsen, maglar@um.dk, tlf.: (+82) 2 6363 4824

Handelspraktikant
Jens Nedergaard Højris, jenhoj@um.dk, tlf.: (+82) 2 6363 4826

Souschef
Dorte Bryde Mikkelsen, dortmi@um.dk, tlf.: (+82) 2 795 4187 (ext. 201).

Du kan finde yderligere information om ambassaden og generelt om Korea på: http://sydkorea.um.dk/en