Skip to content

Handelspraktikant

Den danske ambassade i Sydkorea søger en handelspraktikant for perioden 1. februar 2021 til 31. juli 2021.                                 Frist for ansøgninger er den 25. september 2020.

På arbejde for Danmark

I løbet af de seneste 60 år har Sydkorea gennemgået en imponerende udvikling fra krigsramt og fattig nation til et veludviklet demokrati med en af verdens største og mest dynamiske økonomier. Sydkorea er blevet kendt for sin teknologiske udvikling, innovation og særegne kultur. I dag er Sydkorea påbegyndt en rejse mod at blive en af de førende nationer i øst Asien inden for grøn omstilling. Aktuelt er Sydkorea blevet kendt for at være ét af de lande, som mest effektivt har bekæmpet COVID-19. Med sin ”New Green Deal, en række projekter inden for grøn omstilling og digital innovation beregnet på at sætte gang i landets økonomi efter COVID-19 ved brug af markedskræfterne, har den sydkoreanske regering derudover lagt op til en hastig og spændende udvikling over de kommende år. I tillæg til meget andet gør dette Sydkorea til en stadig vigtigere spiller i Asien og partner for Danmark – politisk såvel som kommercielt. Konkret ventes Sydkorea at afholde det næste P4G-topmøde i Maj 2021, som Danmark var vært for i 2018.

På den danske ambassade i Sydkorea arbejder vi målrettet for at føre dansk udenrigspolitik ud i livet og indberette om den aktuelle politiske udvikling i Sydkorea og regionen generelt. Vi fremmer økonomisk diplomati, bilateral handel og investeringer samt dansk-koreansk samarbejde inden for blandt andet forskning, innovation og myndighedsarbejde. Derudover assisterer vi danske borgere og virksomheder i Sydkorea og har ofte politiske højniveaubesøg fra Danmark.

Den Danske Ambassade i Sydkorea er beliggende i Seoul. Det er en mellemstor ambassade med omtrent 30 medarbejdere fordelt på en handelsafdeling, en afdeling for politik og public diplomacy og et innovationscenter. Med en aldrende befolkning og flere mennesker med kroniske sygdomme, står Sydkorea overfor mange af de samme udfordringer på sundhedsområdet som Danmark, og sundhed og life science et af ambassadens prioriterede områder. Ambassaden er en af Danmarks klimafrontposter. Dette medfører, at klimadiplomati og fremme af grønne løsninger er en tværgående prioritet for ambassadens arbejde.

Om handelsafdelingen

Handelsafdelingen udgør en rådgivende enhed for danske virksomheder, der ønsker at eksportere til det Sydkoreanske marked. Det Sydkoreanske marked er meget interessant for danske virksomheder, da Sydkorea et købestærkt marked med et stort potentiale. Som handelspraktikant vil du få spændende og afvekslende opgaver, der bidrager til denne indsats.

Din opgaver som praktikant vil variere, men inden for følgende hovedtemaer:

  • Research og bidrag til markedsanalyser, virksomheds- og højniveaubesøg, samt en lang række andre opgaver relateret til danske virksomheders eksport til Sydkorea
  • Deltagelse og rapportering fra konferencer og møder
  • Formidling af ambassadens handelsorienterede aktiviteter på sociale medier - LinkedIn, Twitter og Facebook

Læs mere om afdelingens arbejdsområder her: http://sydkorea.um.dk/en/the-trade-council/

 

Om stillingen

Ambassaden ønsker, at praktikopholdet skal bidrage til din faglige udvikling og give et indblik i et moderne diplomati og udenrigstjenestens opgaver. Samtidig skal du være indstillet på en alsidig hverdag præget af både strategisk tænkning, diplomati og rugbrødsarbejde. Du får en hverdag i et internationalt og tværfagligt miljø, hvor du samarbejder med danske og sydkoreanske kolleger i den løbende opgavevaretagelse. Du vil samtidigt få mulighed for at udvikle eget netværk gennem kontakt til en række aktører, herunder myndigheder, virksomheder, forskningsinstitutioner, universiteter og NGO’er.

Du vil få skærpet dine skriftlige og analytiske evner gennem forskellige skriveopgaver, herunder bidrag til politiske indberetninger og innovationsanalyser samt produktion af nyheder til hjemmesider og medieplatforme. Udover professionel erfaring kan et ophold i Seoul give en kulturel oplevelse, som vil være fagligt og personligt kompetencegivende. Du lærer en anderledes kultur at kende gennem det tætte samarbejde med dine sydkoreanske kolleger og tilværelsen i en af verdens pulserende megabyer.

 

Kvalifikationer

◾Du har en bred interesse i ambassadens arbejdsområder og er i gang med en relevant kandidatuddannelse. Gerne kendskab til og konkret arbejdserfaring fra sundhedsområdet, den grønne omstilling, international politik, innovation, teknologi eller handelssamarbejde.
◾Du er initiativrig, arbejdsom og i stand til at arbejde selvstændigt, effektivt og detaljeorienteret med både analytiske og praktiske opgaver.

◾Du er fleksibel, omstillingsparat og indstillet på at bidrage til alle aspekter af ambassadens opgaveløsning, herunder som backup for andre praktikanter om nødvendigt.
◾Du bidrager med en positiv indstilling og god energi i et travlt arbejdsmiljø.
◾Du har gode kommunikationsevner på dansk og engelsk i både skrift og tale.
◾Du har godt kendskab til IT, herunder standardprogrammerne i Microsoft Office og gerne F2.

 

Vilkår

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder refusion mod dokumentation af relevante udgifter på op til DKK 4000 pr. måned. Der er under opholdet mulighed for at medtage SU efter gældende regler.

Det er muligt at overtage de nuværende praktikanters bolig centralt i Seoul, alternativt vil de være behjælpelige med kontakter og rådgivning i forhold til boligsøgning.

For at komme i betragtning til praktikstillingerne er det et krav, at du enten er dansk statsborger eller at du har tilknytning til Danmark. For mere information, benyt følgende link: http://um.dk/da/omos/Stillinger/praktikpladser-paa-repraesentationerne/.

Desuden kræver praktikansættelse sikkerhedsgodkendelse.

 

Ansøgningen

I din ansøgning bør du fokusere på følgende:
◾Hvordan kan du bidrage til ambassadens/afdelingens arbejde?
◾Hvorfor er du den rigtige kandidat til stillingen?
◾Hvad motiverer dig for at søge stillingen?

Ansøgningen bedes derudover at være kortfattet og fokuseret på maks. en side.

Ansøgningen bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser mærkes ”Praktikant” og sendes som en samlet PDF-fil til selamb@um.dk cc: niknyg@um.dk. Ansøgningen udfærdiges på engelsk.